President

måndag 23 maj 2022

Välkommen till Rotary Aurora, Vänersborg


Rotary är ett världsomspännande yrkesnätverk av engagerade personer.  Organisationen bildades 1905 i Chicago och rörelsen har nu över 1.4 miljoner medlemmar i 200 länder. 

Medlemmarna i Rotary har olika  bakgrund och erfarenhet och vi träffas i en anda av generositet och omtanke och inte nog med det vi har roligt också. 

Under våra veckomöten, finns också avsatt tid för att få lyssna till ett intressant föredrag i vitt skilda ämnesområden.

Organisationens kärnvärden är: tjänande, integritet, mångfald, kamratskap och ledarskap. Syftet med Rotary är dels att mötas och skapa nätverk inom olika branscher, företag och inom offentlig och privat tjänst, dels att hjälpas åt med olika projekt både internationellt och lokalt. 

Rotary Aurora Vänersborg fortsätter under det här året, tillsammans med andra klubbar, att stödja det internationella projektet ”Rent vatten i Kenya”, vilket är mycket framgångsrikt. Lokala projekt beslutas utifrån projektkommitténs förslag.

Som medlem i Rotary har man i åtanke det som kallas 4-frågeprovet: 

  • Är det sant?
  • Är det rättvist mot alla som berörs?
  • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
  • Är det till fördel för alla berörda?

Är du intresserad av att samverka med positiva och vänliga människor är du välkommen att tillsammans med oss träffas och skapa förutsättningar för förändring för människor både internationellt och lokalt.

Varje fredag morgon klockan sju serveras det en utsökt frukost, bara för oss, i Folkets Hus, Kulturhuset, Vänersborg.

Ann Larsson

President 2022-2023